SeneCura SeniorCentrum Modřice

Návštěva modřického muzea

V rámci odpolední aktivizace jsme navštívili společně s klienty modřické muzeum, kde probíhala výstava „Modřice v letech 1910 – 1925“.
Rozhodli jsme se, ža se na cestu vydáme pěšky, i když venku panovalo klasické podzimní počasí. Naše desetičlenná výprava nasadila svižné tempo a díky tomu jsme po slabé půlhodince dorazili do cíle.
Při příchodu se nás ujal historik Petr Fiala, který nám velmi zajímavě a poutavě vykládal o době, kdy Československo bylo součástí Rakouska-Uherska. Vyslechli jsme se různé příběhy lidských osudů z dob, kdy se ve školách mluvilo jen německy.
Výstava se skládala nejen ze zajímavých dokumentů, ale i dobových  krojů a různých předmětů té doby. Paní Hudečkové a Staré se velmi líbil modřický kroj a pana Kandu zase zaujal vojenský bajonet a historické zbraně.
Po důkladném prozkoumání všech vitrín výstavy jsme se vydali zpět do zařízení. Cestu jsme si krátili povídáním o dobách první republiky a historických událostech, na které budeme vzpomínat 28. října.

 Další článek