SeneCura SeniorCentrum Modřice

Domov se zvláštním režimem

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

 Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory způsobená Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatních typů demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

 Cíl

 • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Podporovat klienta pomocí sociálních vazeb a vytvářením podmínek pro aktivní trávení volného času v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
 • Podporovat v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

 

Poskytované služby

Ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy, diety).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

SeniorCentrum Modřice dále poskytuje:

Bohatý výběr volnočasových aktivizačních činností například tvořívá dílna, domácí činnosti, trénink paměti, zdravotní cvičení, muzikoterapie, canisterapie, křeslo pro hosta, filmový klub, společný workshop s dětmi, kulturní a společenské akce v zařízení i mimo něj.
Domov zprostředkovává další služby jako je kadeřník, pedikúra, dovoz osobních nákupů, masáže. Možnost nákupu je také přímo v SeniorCentru nebo do 100 m od zařízení. Klient může využít individuální doprovod (asistenci) mimo objekt min. 1x týdně. K dispozici je hostinský pokoj pro přenocování rodiny klienta.

SeniorCentrum Modřice jedním pohledem

 • Kapacita SeniorCentra je 109 lůžek pro službu DZR
 • Převážně dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou
 • Pokoje mají balkon či terasu s přímým vstupem na zahradu
 • Krásná a nadstandardně velká terapeutická zahrada s jezírkem a altánen
 • Na každém patře je klubovna pro setkávání s rodinou
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Lékařské centrum a lékárna v budově
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie
 • Bohaté aktivizační programy, masáže, pedikúra, Wi-Fi
 • Zvýhodněné vstupné do wellness centra, bazén v budově
 • Hostinský pokoj pro přenocování rodiny klienta
 • Skvělá dopravní obslužnost