SeneCura SeniorCentrum Modřice

Svatomartinská krojová hodinka v SeneCura Seniorcentrum Modřice

V pátek jsme rozveselily spoustu klientů a to tím, že jsme jim vyplnily jejich přání, podívat se na kroje a oslavit svátek sv. Martina. Aktivizační pracovnice Mirka pochází z vesničky nedaleko Brna, takže má k moravským tradicím vztah a zná i historii různých krojů.

Paní Kalandrová zahájila program pokřikem : „Čí só hode?“. Což nás všechny přítomné pobavilo a příjemně naladilo.
Pro klienty jsme si připravily názornou ukázku několika krojů jak ženských, tak mužských a také různé doplňky, které se na kroje dávaly a zdobily je.
My jsme se oblékly do krojů pro vdané a svobodné ženy. Neuvěřitelná věc byla oblékání krojů, která je opravdu časově náročná a také složitá na zručnost, kdy se pod sukně vkládají další čtyři sukně. To také zajímalo i naše klienty, kterým jsme umožnily kroje důkladně prozkoumat. Klientkám se náramně zamlouval věneček pro svobodná děvčata, který je už 100 let starý.
Při čtení různých zajímavostí o krojích a zvyklostech, které se konají na sv. Martina jsme si společně zanotovali známé lidové písně. Klientům jsme i zatancovaly a v polovině programu nabídly hodové koláče, které všem moc chutnaly a několikrát si nechali donést další.

S klienty jsme si udělali společné krásné páteční dopoledne a zavzpomínali na mládí a dětství, kdy klienti chodili na hody. Zároveň jsme důstojně oslavili svátek sv. Martina.

 Další článek