SeneCura SeniorCentrum Modřice

Dudácká muzika Tryhuci v SeneCura SeniorCentru Modřice

Pod názvem Tryhuci se skrývají dvě sympatické osoby a to Lucie a Ondřej Tryhukovi. Tato manželská dvojice je nositelem dudácké muziky již řadu let a účinkuje na různých folklorních festivalech jak u nás, tak i v zahraničí. Působí v několika souborech a spolupracuje s mnoha organizacemi, zabývajícími se rozvojem a udržováním lidových tradic nejen v ČR.  Kromě
tradiční lidové hudby našich krajů se věnuje také dudácké muzice zahraničních zemí, takže
v jejich repertoáru zaznívají písně z celé Evropy.

Jen málokterý hudební nástroj odráží různorodost kultur jako právě dudy. Dudy jsou velmi prastarým hudebním nástrojem, který vytvořil hluboké tradice v hudební instrumentáři různých národů po celém světě jako žádný jiný.
Jeho původ se datuje více jak 5000 let do historie. Má své podoby všude po světě, ale nejvíce rozličných proměn lze vysledovat právě zde na starém kontinentu, kde se přizpůsoboval danému hudebnímu cítění a potřebám různých evropských národů a kultur.

Nechali jsme se společně s klienty vtáhnout do světa tohoto čarokrásného nástroje tradiční lidové muziky. V dnešní době totiž lidé dudy znají jen z pohádek a vyprávění.
Společně jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, například, že na Slovensku mají nejen dudy, ale i fujaru zapsánu do národního dědictví Unesca. Slyšeli jsme velmi zajímavé zvuky z všemožných druhů dud a jeden z největších zážitků pro klienty byl, že si mohli na dudy sáhnout. Pan Ondřej nechal kolovat dudy z capa (což je kozel) a paní Lucie zase z kozy. Paní Měrtlová řekla: “Ty kozlovy chlupy jsou tvrdé jako dráty, ale ty od té kozičky jsou mnohem jemnější”… Někteří klienti k dudám i přičichli, aby zjistili jestli po kozlovi jdou cítit, ale nic necítili. Pan Ondřej nám pověděl, že se o všechny dudy pečlivě starají a z toho důvodu dudy cítit nejsou.

Tryhuci si pro nás na závěr připravili pásmo vánočních písní a koled, kdy se klienti přidali společným zpěvem a všichni se vánočně naladili. Poté následoval bouřlivý potlesk.
Klienti byli vystoupením nadšeni a byli moc rádi, že si připomenuli staré dobré časy, kdy lidová řemesla a chození k muzice bylo neodmyslitelnou a stěžejní součástí společenského života.

 Další článek