SeneCura SeniorCentrum Modřice

Vánoční Bohoslužba v SeniorCentrum Modřice

V našem seniorcentru probíhá  každý měsíc Bohoslužba pro naše seniory. V měsíci prosinci proběhla Bohoslužba tradiční, ale i vánoční, která byla ozvláštněna hudebním doprovodem. Hudební doprovod se skládal z rodičů a dětí, kteří jsou křesťansky založení a doprovází při různých příležitostech v kostele. Pan farář zvolil hezká slova k zamyšlení ve své řeči ke klientům a společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Klienti obdivovali jak jsou děti šikovné a umí hrát nejen na klávesy, ale i housle a klarinet.  Další tradiční Bohoslužba proběhne v měsíci lednu.

 Další článek