SeneCura SeniorCentrum Modřice

Felinoterapie a Canisterapie v SeniorCentru Modřice

V minulém měsíci jsme v našem domově měli možnost přivítat paní Hudečkovou, která se už dlouhá léta věnuje canisterapii a felinoterapii. V rámci individuálních návštěv byla terapie provedena u dvaceti klientů s velkou pozitivní odezvou. Klienti už se těší na další zvířecí návštěvu.

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny  Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchamidepresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

Felinoterapie patří podobně jako canisterapie mezi zooterapie, resp. zoorehabilitace. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch či aktivizační metodu. S tímto termínem se setkáváme v České a Slovenské republice, v Polsku, Rusku a na Ukrajině je označována jako felinoterapia. V anglosaských a dalších zemích není běžné oddělování jednotlivých druhů terapií drobnými domácími zvířaty . Jejím principem je přímý kontakt pacienta s kočkou.

 Další článek