SeneCura SeniorCentrum Modřice

Muzikoterapie v SeniorCentru Modřice

Muzikoterapie je mladý obor s dlouhou historií. O pozitivních účincích hudby na lidské psychické i fyzické zdraví věděli naši předci již před několika tisíciletími.
Muzikoterapie nebývá aplikovaná jako jediná forma terapie. Často se používá jako doplňková metoda s nejrůznějšími cíli. Řešení konfliktů, navození důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem, uvolnění atmosféry, osobní rozvoj klienta a nespočet dalších. Její cíle a metody se liší v závislosti na konkrétních situacích. Díky svému širokému zaměření spolupracuje muzikoterapie s mnoha dalšími obory. Mezi hlavní patří hudební pedagogika, speciální pedagogika, sociální pedagogika, psychoterapie a medicína.

V úterý 5. 2. nás v našem zařízení navštívila paní Soňa s terapií, která léčí za pomoci hudby a nazývá se muzikoterapie. Paní Soňa nás seznámila s různými druhy nástrojů, které byly vyrobeny pouze z přírodních materiálů. Klienti měli možnost vyzkoušet si hru na píšťalu, bubny a jiné zajímavé nástroje. Paní Manové se líbila píšťala ve tvaru sovy, vyřezaná ze dřeva. Při společném hraní se všichni nechali unášet libými tóny těchto nástrojů a za zpěvu paní Soni jsme všichni příjemně relaxovali. Na závěr jsme se za zvuků bubnů rozloučili jmenným rituálem a popřáli si hezký den.

 Další článek