SeneCura SeniorCentrum Modřice

Roční splněná přání - p. Lepka v SeniorCentru Modřice

V našem domově máme několik klientů, kteří velmi rádi čtou a mají rádi všeobecný přehled
o dění doma i v zahraničí. Mezi tyto klienty patří i pan Lepka. Pan Lepka v našem domově žije sice jen pár měsíců, ale už od prvních týdnů bylo znát, že půjde o velmi čiperného seniora.
Každý den se nás pan Lepka ptal, jestli bychom mu nemohli věnovat noviny. Během dalších týdnů jsme pana Lepku seznámili s naším projektem „Roční přání“ a navrhli mu, jestli nechce toto přání využít k objednání předplatného novin.
Pan Lepka tuhle nabídku přijal s naprostým nadšením a od té doby nám každé ráno nesčetněkrát děkuje za tohle splněného přání.
Nám dělá velkou radost, když každé ráno po snídani vidíme pana Lepku sedět v křesílku a číst si právě předané noviny.

 Další článek