SeneCura SeniorCentrum Modřice

Splněná přání – návštěva Kostela sv. Gotharda v Modřicích

U nás v Modřicích máme spoustu klientů, kteří jsou věřící nebo rádi navštěvují Bohoslužby v našem zařízení.  Tři klientky projevily zájem o osobní návštěvu kostela sv. Gotharda v Modřicích. Naše klientka paní Měrtlová, která nedávno oslavila neuvěřitelných 99 let je věřící od dětství, kdy společně s rodinou navštěvovali mše v jejich vesnici. Paní Kalandrová je také věřící od dětství a paní Gottvaldová se nám svěřila jen s tím, že by ráda tento kostel navštívila a viděla zevnitř výzdobu.

Historie
Kostel svatého Gotharda je římskokatolický chrám ve městě Modřice v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je farním kostelem modřické farnosti a zároveň děkanským chrámem modřického děkanství.
Původní kostel poblíž modřického hradu byl postaven na přelomu 12. a 13. století, jeho pozůstatky s částmi románského zdiva lodi, byly objeveny při opravách omítky současného chrámu v 70. letech 20. století, v kryptě byly také nalezeny možné základy věže. V roce 1222 je poprvé uváděn modřický farář Vilém. V roce 1341 byl kostel údajně znovu vysvěcen. Roku 1724 vyhořel, poté byl opraven. K přestavbě do současné barokní podoby došlo mezi lety 1780 a 1784, byla zbořena původní věž, loď byla rozšířena, byl postaven nový presbytář a věž na východní straně. Kolem kostela se do roku 1880 nacházel hřbitov. Dominantou klasicistního interiéru kostela je obraz svatého Gotharda nad oltářem, dále se zde nacházejí dvě rozsáhlé stropní malby, gotická dřevořezba Madony s dítětem a skupina soch symbolizující Olivetskou horu. K soše Piety sem odedávna přicházeli poutníci na ojedinělou cechovní pouť cechu zahradnického. Poutní bohoslužby se zde konají každoročně v sobotu okolo svátku sv. Gotharda (5. května).

Ve středu 24. 4. (na svátek sv. Jiří, kdy vylézají hadi a štíři..) jsme se společně vydaly vstříc našemu společnému splněnému přání. Nejen, že jsme měly všechny krásný kulturní a duchovní  zážitek, ale navíc i výkon sportovní, protože paní Měrtlová ve svých 99ti letech zdolala 1300m dlouhou cestu do kostela za pomocí chodítka a částečnou dopomocí aktivizační pracovnice. Velmi obdivuhodný výkon prokázala i paní Gottvaldová, která zase ve svých 89 letech tuto cestu zdolala za pomocí hůlky.
Před kostelem nás srdečně přivítal pan farář Jiří Plhoň, který nám předal nesmírně zajímavé informace o historii kostela, církevních svátcích, světcích a dokázal odpovědět na spoustu dotazů našich klientek.
Pan farář nám i nádherně zahrál na varhany a my jsme nasávaly komorní atmosféru tohoto místa a přítomnost okamžiku.
Ještě jsme se společně všetečně vyptávaly na informace z církevního života pana faráře, a pak už jsme se musely vydat směrem na autobusovou zastávku.
Klientky byly nadšené a neskutečně vděčné za tohle splněné přání a nás, aktivizační pracovnice Kristýnu a Adrianu hřál dobrý pocit u srdce, že se všechno podařilo zařídit a zprostředkovat. Jak říká paní Měrtlová : „S pomocí Boží jde všechno…“

 Další článek