SeneCura SeniorCentrum Modřice

Hudební odpoledne s písničkářem Honzou Budínem

Ve čtvrtek odpoledne na naši zahradu přijal pozvání velmi milý host, písničkář Honza Budín. Je to umělec, který skládá nejen své vlastní písně ale i zpívá a hraje na kytaru písně známé našim klientům.

Tento hudebník dokázal klienty zaujmout během krátké chvíle a za chvíli už se většina velmi ráda přidala a zpívala společně s ním. Naši klientku paní Manovou dojala píseň, kterou pan Honza sám složil. Tato píseň pojednává o andělech, kteří chodí po zemi a pomáhají lidem kolem sebe. Pan Honza je velmi nadaný hudebník a jde znát, že se hudbě věnuje od mládí.  Nejen že, umí nádherně zpívat, ale dokázal nás všechny překvapit svým nezvyklým hudebním “ kouskem“. Pan Honza nám předvedl hru na kytaru, pomocí koktejlové lžičky. Nejen, že to bylo moc hezké, ale tóny kytary se změnily v tóny, který vydává hra na cimbál. To jsme všichni překvapeně koukali. Pan Honza nám ještě předvedl, že zvládá „zabrnkat“ i na komornější notu a to tak, že nám zazpíval operní árie. Prostě jak se říká někdo má zkrátka „Dar od Boha“.

Klientům se vystoupení pana Budína nesmírně líbilo a všichni doufáme, že mezi nás zase brzy zavítá.

 Další článek