SeneCura SeniorCentrum Modřice

Roční splněná přání - paní Prokopová

V našem zařízení máme širokou škálu klientů, spousta klientů je velmi otevřených, komunikativních a pak máme i klienty, kteří jsou svojí povahou spíše samotářští a uzavření. Se všemi se snažíme komunikovat, snažíme se jim pomáhat se zorientovat v novém zařízení a zjednodušit jim adaptaci na nové prostředí.
V domově také žijí klienti, kteří jsou v našem zařízení už dlouhé roky a zdravotní stav jim už neumožňuje se účastnit společných aktivit nebo společenských akcí.
U těchto klientů se snažíme individuálním přístupem, v rámci osobních návštěv na pokojích dny trochu zpestřit a smysluplně vyplnit. Jedním z těchto klientů je i paní Prokopová, která tráví čas na lůžku v pokoji. Paní Prokopová, bohužel nekomunikuje, o tom jak se cítí nám často vypovídá jen výraz ve tváři nebo její gestikulace. V těchto případech nám hodně pomáhá komunikace s pečovatelkami, které nám pomáhají v rámci projektu „Roční přání“ zjistit to pravé přání pro takového klienta.
I v případě paní Prokopové nám pečovatelka sdělila, že klientka má velice ráda lízátka a tím nám velmi pomohla. Pak už nám nic nebránilo přání splnit a nakoupit různé druhy lízátek. Při předání dárku byla na paní Prokopové znát radost a spokojenost. My, aktivizační pracovnice, jsme byly spokojeny, že se nám přání podařilo vyplnit.

 Další článek