SeneCura SeniorCentrum Modřice

OPATŘENÍ v souvislosti s CORONAVIREM COVID-19

UPOZORNĚNÍ VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM NAŠEHO SENIORCENTRA, PROSÍME O PŘEČTENÍ

Z důvodu prevence rizika onemocnění CORONAVIREM COVID-19 vás žádáme, abyste při vstupu do domova vzali na vědomí následující:

 1. Pokud přicházíte z rizikových oblastí coronaviru nebo pokud máte příznaky podobné chřipce, zdržte se návštěvy a vyhněte se vstupu do domova.
  Pokud MÁME TEPLOTU (≥37,5 °C) = NEVSTUPUJTE
 2. Z důvodu prevence coronavirové nákazy níže uvedené osoby musí odložit svoji návštěvu domova minimálně na 14 dní:
  – pokud jste přijeli z Číny nebo jiné rizikové oblasti
  – pokud jste byli v kontaktu s osobou, které potvrdili nákazu COVID – 19
  – pokud jste byli v kontaktu s osobou, která pobývala v rizikové oblasti
  – pokud máte příznaky podobné chřipce, nebo teplotu (≥37,5 °C)
 3. Zavádíme evidenci všech návštěv, proto vás prosíme o zapsání údajů o návštěvě do evidenčního archu, který najdete ve vstupním prostoru/na recepci.
 4. Omezte své návštěvy domova na minimum.
 5. Ruce si dezinfikujte u vchodu před vstupem do prostor po dobu 30 sekund. Totéž opakujte při odchodu z domova.

Děkujeme za spolupráci!

SeneCura

 Další článek