SeneCura SeniorCentrum Modřice

Bohoslužba v SeniorCentru Modřice v netradičním podání

V našem domově je většina klientů věřících a tak jsme jim i v téhle nelehké situaci nemohli odepřít katolickou bohoslužbu. Avšak kvůli riziku nákazy nás nemohl navštívit pan farář z Modřic, tak jak je zvykem, ale museli jsme vymyslet nějakou alternativu.

Bohoslužba se konala ve středu a ve čtvrtek, z toho důvodu, aby se v místnosti kvůli bezpečnosti nesešlo příliš mnoho lidí. Celá akce se uskutečnila v naší jídelně, kde máme k dispozici projektor a plátno, díky kterému jsme mohli klientům umožnit shlédnout Nedělní postní mši svatou z Pražské farnosti Salvator. Ve mši promlouval Mons. Tomáš Halík, který se úvodem zabýval situací ve světě ohledně nákazy Covid-19.

Jsme rádi, že jsme alespoň touto cestou mohli nahradit naše obvyklé katolické bohoslužby a doufáme, že se situace brzy zlepší a zase nás v nejbližší době navštíví náš pan farář osobně.

 

 Další článek