SeneCura SeniorCentrum Modřice

Muzikoterapie v SeniorCentru Modřice

Minulý týden naše klienty SeniorCentra Modřice navštívila slečna Růženka Koudelková. Jako speciální pedagog má zkušenost zejména s lidmi s mentální retardací, ADHD, Downovým syndromem, narušenou komunikační schopností a nevidomými. Muzikoterapii se aktivně věnuje 5. rokem a aktuálně se připravuje na magisterské studium oboru muzikoterapie v Olomouci. Je členem Muzikoterapeutické asociace ČR, pravidelně se vzdělává pod vedením PhDr. Markéty Gerlichové, Ph.D. V rámci svého nabitého programu si na nás opět našla čas a předvedla překrásnou muzikoterapii, jak okem, tak i sluchem.

Co to muzikoterapie vlastně je? Hudba umocňuje prožívání dramatizace, zlepšuje sluchové percepce, smyslové vnímání, porozumění a umění naslouchat. Klienti si mohli vyzkoušet různé hudební nástroje, naučili se dechová cvičení a poznali i nové vůně, které neodmyslitelně patří k  relaxaci.

 Další článek