SeneCura SeniorCentrum Modřice

Snoezelen v SeniorCentru Modřice

Když nejde Mohamed k hoře, musí jít hora k Mohamedovi. My jsme se v SeniorCentru Modřice tímto pravdivým pořekadlem nechali inspirovat a uvedli ho do praxe. Jen místo Mohameda jsme nasadili do akce náš snoezelen. A pro koho je náš pojízdný snoezelen určen? Pro imobilní klienty, kteří aktuálně nemůžou využívat naše wellness centrum kvůli omezené pohyblivosti. A proč si takovou příjemnou relaxaci dopřát?

Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. Snoezelen je využíván v mnoha zařízeních, jako jsou speciální mateřské a základní školy, integrační centra, domovy sociálních služeb, rehabilitační centra, denní stacionáře, hospice a jiné.

S metodou Snoezelen pracují odborníci z různých profesí, zejména léčební a speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovatelé. A jinak tomu není ani u nás. Přidali jsme i pojízdnou bublinkovou lázeň a to byla třešnička naši relaxace. I tohle našim klientům dělá krásný den.

 Další článek