SeneCura SeniorCentrum Modřice

Školitel Petr Valenta v SeniorCentru Modřice

Jedno srpnové dopoledne k nám do SeniorCentra v Modřicích zavítal zpestřit a také nás inspirovat šanovský aktivizační cvičitel a školitel Petr Valenta, jenž je známý unikátním cvičením pro seniory s prvky čínského umění Čchi-kung, neboli práce s energií/se silou.

Během hodiny nás, klienty i školený personál, vtáhl do tajemství čínského umění, kde Čchi- kung tvoří důležitou součást čínské medicíny a je nedílnou součástí lepšího zdraví a spokojenosti lidí. Existuje velké množství Čchi-kung cvičení a všechny obsahují stejné tři základní principy, neboli Tři regulace:

  • Regulaci těla
  • Regulaci dechu
  • Regulaci mysli

Ukázal nám cviky, které vedou ke spokojenosti člověka, a to:

  • Zlepšení zdraví a prevence vůči nemocem = udržení tělesného a duševního zdraví, ponořit se do sebe samého.
  • Zvýšení energie a energetické kapacity.
  • Realizace duševního a duchovního potenciálu = práce s myslí. Zmínil také, jak je možné tyto tři důležité pilíře správně, pravidelně a vhodně aplikovat do aktivit u seniorů, což podle Petra Valenty mimo jiné také přispěje a umožní zachování co největší tělesné a mentální kvality života, nejen seniorů, ale také nás, personálu. Ačkoliv, jak Petr Valenta podotkl, nám předal jen nepatrnou část umění Čchi-kungu, obohatil nás tímto a také klienti byli na chvíli vytrženi z tradičně probíhající hodiny cvičení, což některé zaskočilo, inspirovalo či pobavilo. A my se již těšíme na příští návštěvu, kdy se naučíme nové cviky a poslechneme užitečné rady od našeho šanovského kolegy.
 Další článek