SeneCura SeniorCentrum Modřice

Zahradní slavnost SeniorCentra Modřice

Letošní prázdniny jsme v SeniorCentru Modřice zakončili zahradní slavností. Zahradu ozdobily květiny, světélka, svíčky, a také spoustu předmětů známých ze starých statků či farem. Naše slavnost se totiž nesla v duchu westernu. A abychom navodili správnou atmosféru, pozvali jsme si také hudebníky, kteří nám po celou dobu slavnosti příhodné a známé písně. Dokonce i klienti měli jednu píseň sborově natrénovanou a na zahájení slavnosti ji v doprovodu kapely zapěli.

Klienty a naše hosty čekal příjemný a bohatý program. Nejen, že nám po celou dobu hrála kapela Coutrio, ale navštívil nás také manželský pár Tryhuků. Manželé Tryhukovi, pro nás po celá léta známí jako Dudáci Tryhuci, nám přijeli ukázat něco z dalších svých dovedností, a to trikové bičování.

Nejdříve nám na úvod přiblížili něco málo z historie bičů. Především nám dobře známá pořekadla našich předků, které používáme v běžné konverzaci dodnes jako např.: dlouhý bič a malý dvůr, metoda cukru a biče, jak když bičem práská apod. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že bič není jen záležitost westernu a mužů z divokého západu. Ještě v nedávných dobách nemohl bič chybět v jediném zemědělském stavení a nebyl malý chlapec, který by s ním neuměl zacházet.

Po tomto informačním okénku již začala skutečně neskutečná show a inscenované divadlo na hudební doprovod, kde nechybělo párové bičování tedy práce s dvěma biči současně, omotávání žen kolem pasu, anebo ustřelování růží z ruky, ba dokonce i z úst. Manipulaci s bičem si mohli vyzkoušet také dobrovolníci při sestřelování plechovek ze stolu.

V průběhu celé zahradní slavnosti bylo pro hosty a naše klienty připraveno bohaté pohoštění. Byla to nejen pastva pro oči, ale také jsme si všichni velice pochutnali. Autory gurmánské show byli náš kuchařský tým.

Zahradní slavnost shledáváme jako velice vydařenou. Všichni jsme se velice dobře bavili a to při přívětivém počasí. Děkujeme všem za účast. Na shledanou zase příští rok na zahradní slavnosti v Modřicích!

 Další článek