SeneCura SeniorCentrum Modřice

Předseda klubu esperantistů hostem SeniorCentra Modřice

V pátek 27. ledna nás navštívil předseda Klubu esperantistů v Brně, Milan Kolka, aby nám přednášel o esperantu.

Na úvod jeho přednášky jsme si poslechli hymnu esperanta (vytvořenou tvůrcem esperanta Ludvíkem Lazarem Zamenhofem). Pan Kolka nám potom pověděl o historii hledání společného světového jazyka, vzniku esperanta, představil základy gramatiky. Poslední část přednášky věnoval pan Kolka esperantské kultuře a zkušenostem s cestováním. O své dojmy z používání esperanta se podělil následně i jeho kolega z klubu Miroslav Hruška.

Přednáška byla velice zajímavá a panu Kolkovi bychom chtěli ještě jednou poděkovat, že si na nás našel čas a dozvěděli jsme se díky němu spoustu zajímavých informací.

 Další článek