SeneCura SeniorCentrum Modřice

Návštěva muzea s klienty SeniorCentra Modřice

S klienty jsme ve čtvrtek vyrazili na návštěvu muzea, jehož expozice se nachází v nádherné historické budově – dům Palác šlechtičen. V interiéru si klienti mohli prohlédnout zajímavou kapli s pozdně barokními freskami a Černou madonou.

Významnou částí prohlídky pak byly exponáty tradiční kultury na Moravě, kde si klienti mohli prohlédnout kroje, malovaný nábytek, zvykoslovné předměty, ale také zajímavě malované skleněné nádoby. Klientům se tak prohlídkou těchto exponátů přiblížily příběhy nejen ze života venkovské komunity, ale také věci užívané jak pro každodenní potřebu, tak ve svátečních dnech jako svatba, křesťanské svátky atd.

Další částí prohlídky bylo loutkařské umění, které klientům představily prvky charakterizující české loutkové divadlo, jeho historii a významné osobnosti působící v této oblasti.

Klientům se návštěva muzea moc líbila a moc se těší na další podobnou návštěvu.

 Další článek