SeneCura SeniorCentrum Modřice

Sbormistr Petr Lichnovský hostem SeniorCentra Modřice

V sobotu k nám do SeniorCentra Modřice zavítal profesor, dirigent, sbormistr a skladatel MgA. Petr Lichnovský. Našim klientům zpříjemnil sobotní odpoledne a nabídl ochutnávku hudebního repertoáru od populárních skladeb jako je Měsíční řeka až po valčíky, nechyběly ani lidové písně za jeho doprovodu na elektrické klávesy. Na závěr malého minikoncertu se s klienty rozloučil vlastní improvizovanou skladbou.

Příjemné bylo i povídání a přímý rozhovor s umělcem, který především vyzdvihl kvality a hledání inspirace i odpočinku především v přírodě, v lese a na horách. Dozvěděli jsme se zajímavosti o mladých talentech, kteří studují na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Profesor také zmínil studentku na příčnou flétnu Lucii Režnou, která úspěšně letos udělala přijímací zkoušky na Janáčkovou akademii múzických umění v Brně a současně studuje i lékařskou fakultu, také již vystupovala s Janáčkovou filharmonii v Ostravě, podobně jako další ze studentů Janáčkovy konzervatoře v hudebním oboru trubka mladý a nadějný Zdeněk Halata.

Umělecké plány našeho hosta již směřovaly k plánování koncertu sboru Ondráš a Tomáš Kočko, který by se měl uskutečnit v září.

 Další článek